Radnice i developer odmítli účast ve veřejné diskuzi o Šantovce

žádná diskuze o šantovce - pštrosV pondělí 3. května 2010 proběhla v Divadle hudby v Olomouci veřejná diskuze s názvem „Šantovka – živý ostrov?“. Tématem byla plánovaná výstavba obchodní galerie v těsné blízkosti historického centra Olomouce. Smyslem debaty, pořádané občanským sdružením Za krásnou Olomouc, bylo diskutovat nad otázkami, které znepokojují tu část olomoucké veřejnosti, které není lhostejná podoba města, v němž žijí. Do veřejné diskuze byli kromě představitelů radnice pozváni také zástupci developera. Volení zastupitelé i investor však ukázali, že názor občanů je nezajímá, či nemají odvahu čelit kritickým otázkám – z účasti se omluvili.

Účastníci veřejné debaty se tak museli spokojit s poněkud jednostrannou diskuzí mezi sebou. Jaká negativa ohledně výstavby obří obchodní galerie v centru Olomouce tedy zazněla?

  • Kritika demolice průmyslového areálu: Některé z průmyslových budov v areálu bývalých Milozávodů, které byly srovnány se zemí, měly nespornou historickou hodnotu z pohledu průmyslové architektury. Opuštěné průmyslové areály, tzv. brownfields, se všude ve světe využívají buď k rezidenčnímu bydlení (luxusní velkometrážní byty nazývané lofty), či k podnikání – příkladem může být z tohoto hlediska úspěšně řešené obchodní centrum v Brně, galerie Vaňkovka. Rekontrukce průmyslových budov areálu Milo, jejichž historie sahá do druhé poloviny 19. století, případně zachování alepoň jejich obvodových zdí, mohla být alternativou, která by zachovala historickou kontinuitu, a odrážela by moderní urbanistické trendy.
  • Kritika záměru výstavby monolitického obchodního centra v centru města: Účastníci diskuze položili nezúčastněné protistraně tuto otázku: Do jaké míry je logické stavět další obchodní středisko ve městě, které již má podobných nákupních zón dostatek, navíc ve zcela výjimečné ostrovní lokalitě přímo v centru? Nepřivítali by občané raději než další supermarket například zelený park se zahradní restaurací a divadelním jevištěm pod otevřenou oblohou? Opravdu chtějí olomoučané trávit svůj čas v dopravních zácpách na cestě za nákupem, nebo by se raději projížděli na lodičkách na řece a dýchali čerstvý vzduch na promenádě na zelení porostlém ostrově přímo v centru, který by jim mohla závidět všechna ostatní města v republice?
  • Zvýšení dopravní zátěže v centru města: Nejen obyvatelé domů v ulicích sousedících s Šantovkou se oprávněně obávají nárůstu automobilového provozu v důsledku výstavby obřího nákupního střediska. Centrum Olomouce již nyní trpí nadměrnou dopravou. Podobný projekt logicky zvýší dopravní zátež, hluk a znečištění, nejen v důsledku cirkulace návštěvníků, ale také zásobování, které zajišťují kamiony. Je toto ukázka dobře odvedené práce volených zástupců města, placených z daní občanů? Vypadá takto zvelebování města?
  • Nejasnost, zda projekt respektuje zadání nového územního plánu: Zásady nového územního plánu města Olomouce požadují významný podíl zeleně. Vzhledem k plánované ploše obchodního centra (zastavěná plocha necelých 27.000 m2 z celkové výměry pozemku cca 39.000 m2) není podle kritiků zřejmé, zda bude tento požadavek respektován. Vzrostlé stromy na pravém břehu Mlýnského potoka mají navíc padnout za oběť v důsledku plánované výstavby nové tramvajové trati ve směru na Nové Sady.
  • Zveřejněné vizualizace projektu vytváření falešné představy: Jak bylo demonstrováno na příkladu obchodního centra City Park v Jihlavě, náhledy zveřejňované developerem ukazují skutečnost poněku zkresleně. Vizualizace totiž vždy ukazují objekty z nadhledu, tedy z výšky, ze které se na ně lidé v praxi nikdy nebudou dívat. Při běžném pohledu z ulice je mnohem více patrné, do jaké míry monolitické obchodní centrum zastíní pohled na historické panorama Olomouce a ovlivní výhled z oken obyvatelům okolních bytů.
  • Nezůstane jen u výstavby obchodního centra? Protože projekt Šantovka není schvalován jako celek, ale po částech (první, právě schvalovanou část, tvoří zmíněná obchodní galerie), nabízí se otázka, jaké jsou záruky, že po výstavbě hypermarketu bude investor pokračovat ve výstavbě administrativních a rezidenčních prostor v době, kdy nabídka novostaveb převyšuje poptávku po nich. Zmíněné administrativní a rezidenční využití zbylých částí pozemku je navíc podle developera pouze možností, nikoli daným faktem.

Většina z těchto otázek však zůstala z důvodu zmíněné neúčasti dalších subjektů, které by se k nim mohly zasvěceně vyjádřit, neodpovězena.

Comments are closed.